• logoनेपाली
  • logoEnglish
  • |
  • logo Check Mail

Staff Detail

                                   खानेपानी  मन्त्रालयमा कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारीको विवरण

महाशाखा / शाखा

पदाधिकारी / कर्मचारीको नाम

पद

फोन नं

फ्याक्स

कैफियत

माननीय मन्त्रीज्यू को सचिवालय

 

 

बिना मगर

मा. मन्त्री

४२११५६५

 

 

दिनेश सागर भुषाल

उप-सचिव

 

 

 

गोपाल भट्टराई

कानुन अधिकृत

 

 

 

शकंर जोशी

नायव सुब्बा

 

 

 

दिपक अधिकारी

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

सिता खड्का कार्यलय सहयोगी      

सचिवज्यूको निजी सचिवालय

गजेन्द्र कुमार ठाकुर

सचिव

४२११६९३

 

 

 

शाखा अधिकृत

४२११६९३

४२११४३३

 

धर्मराज खड्का

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

शान्ता खनाल

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

अर्जुन प्रसाद फुँयाल

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

रामकृष्ण गिरी

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

 

ह.स.चा

 

 

 

प्रशासन महाशाखा

प्रशासन महाशाखा

 

शंकरप्रसाद सुवेदी

सह-सचिव

४२००५०७

 

 

एलिना ढकाल

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

 

नायव सुब्बा

 

 

 

प्रतिमा तिवारी

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

दुर्गा परियार

ह.स.चा

 

 

 

कर्मचारी प्रशासन शाखा

टोलराज उपाध्याय

उप-सचिव

४२००५५६

 

 

रमेश पाण्डेय

शाखा अधिकृत

४२००५००

 

 

धर्मेन्द्र बि.क

नायव सुब्बा

४२७०३९२

 

 

बुद्धि जिरेल

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

सरस्वती अर्याल

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

सुष्मा श्रेष्ठ

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

अवध राजवंशी

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

पार्वती ओली

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

अनुपमा रिजाल

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

प्रदिप कुमार खाँ

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

सविना तामाङं

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

पदम बहादुर तामाङं

ह.स.चा

 

 

 

 

आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्धन शाखा

 

उप-सचिव

४२११५४२

 

 

आराम विक्रम शाह शाखा अधिकृत ४२००३९२    

नारायण प्रसाद भट्टराई

शाखा अधिकृत

४२००३९२

 

 

दिपेन्द्र के सी

नायव सुब्बा

 

 

 

सुनिल पौडेल

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

युवराज सिहं

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

अमृत कुमार श्रेष्ठ

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

सुरेश महर्जन

ह.स.चा

 

 

 

 

आर्थिक प्रशासन शाखा

 

प्रकाश पुडासैनी

उप-सचिव (लेखा)

४२००५५५

 

 

राजेन्द्र प्रसाद घिमिरे

लेखा अधिकृत

४२००५५५

 

 

प्रदिप शर्मा

लेखापाल

 

 

 

साधुराम सरदार

कार्यलय सहयोगी

 

 

 

 

 

 

कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

गुणराज श्रेष्ठ

उप-सचिव (कानुन)

४२००५००

 

 

 

नायव सुब्बा (कानुन)

 

 

 

 

ह.स.चा

 

 

 

योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा

योजना महाशाखा

ज्योती कुमार श्रेष्ठ

सह-सचिव(स्या..)

४२००५०६

 

 

 

नायव सुब्बा

 

 

 

मन्जुश्री स्वंगामीखा

कार्यालय सहयोगी

 

 

 

 

ह.स.चा

 

 

 

 

योजना तथा वैदेशिक  सहयोग समन्वय शाखा

अनोज उपाध्याय

सि.डि.इ.(स्या.)

४२००३९२

 

 

कमलकान्त पौडेल

अर्थशास्त्री

 

 

 

 

इन्जिनियर (स्या.)

४२००३९२

 

 

अनुगमन तथा मुल्याकंन शाखा

 

उप सचिव

४२११२१८

 

 

नरेश रेग्मी

इन्जिनियर (स्या.)

४२११२१८

 

 

नारायण प्रसाद गौतम

शाखा अधिकृत

 

 

 

 

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा

खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा

अनिल भद्र खनाल

सहसचिव (स्या.)

४२००३९२

 

 

नवराज प्रसाद न्यौपाने

नायव सुब्बा

४२००३९२

 

 

विशाल घिमिरे

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

विनिता मगर

कार्यालय सहयोगी

 

 

 

 

ह.स.चा

 

 

 

खानेपानी शाखा

दिनेश अधिकारी

सि.डि.इ. (स्या.)

४२००५४६

 

 

मधुसुधन खनाल

इन्जिनियर (स्या.)

४२००५४७

 

मिति २०७५/०३/२६ देखि  ७८ दिने तालिम कार्यक्रममा (जापान) 

सुष्मा काफ्ले

इन्जिनियर (स्या.)

४२००५४७

 

 

अंजु गैरे

कम्प्युटर अपरेटर

 

 

 

कृष्ण के.सी

ह.स.चा

 

 

 

वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन शाखा

 

 

सि.डि.इ. (स्या.)

 

 

 

विदुर झा

इन्जिनियर (स्या.)

 

 

 

 

इन्जिनियर (स्या.)

 

 

 

क्षेत्रगत समन्वय तथा क्षमता अभिवृद्धि शाखा

 

 

सि.डि.इ. (स्या.)

४२००५३६

 

 

 

इन्जिनियर (स्या.)

 

 

 

 

कार्यालय सहयोगी

 

 

 

सरसफाइ तथा ढल शाखा

 

सि.डि.इ. (स्या.)

 

 

 

शेखर खनाल

इन्जिनियर (स्या.)

४२००५४७

 

मेलम्चीमा काजमा खटाइएको

तिलकराम श्रेष्ठ इन्जिनियर (स्या.)        

 


Recent Posts