• logoनेपाली
  • logoEnglish
  • |
  • logo Check Mail

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनार्थ श्री राष्ट्रिय (निजामति) किताबखानाबाट प्राप्त खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा/सिभिल समुह, स्यानिटरी उपसमुहमा कार्यरत राजपत्रअनङ्कित कर्माचारीहरुको विवरण ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
राजपत्रअनङ्कित 8407 Kb application/pdf View Download

Recent Posts